header
header1.jpgVIS_header-2.jpgVIS_header-3.jpgVIS_header-4.jpg
Slagvaardig in
infra oplossingen
Slagvaardig in
infra oplossingen
Slagvaardig in
infra oplossingen
Slagvaardig in
infra oplossingen

Projecten


Onderstaande projecten zijn een selectie van recent uitgevoerde projecten voor verschillende opdrachtgevers.

Rioolvervanging en sanering Groenestraat te Blokzijl

Opdrachtgever: Gemeente Steenwijkerland

Omschrijving: Verwijderen riolering in sterk verontreinigde grond (BRL 7000). Aanbrengen nieuwe riolering en herinrichten plein en Groenestraat met gebakken bestratingsmaterialen

Omvang: € 300.000,00

Periode uitvoering: 2015-2017

Woonrijp maken Emmelhage te Emmeloord

Opdrachtgever: Gemeente Noordoostpolder

Omschrijving: het woonrijp maken van de woonwijk Emmelhage te Emmeloord

Omvang: € 500.000,00

Periode uitvoering: 2015-2017

Elementenonderhoud Oldebroek 2014-2017

Opdrachtgever: Gemeente Oldebroek

Omschrijving: Raambestek onderhoudswerkzaamheden aan betrating en riolering

Omvang: € 685.000,00

Periode uitvoering: 2014-2017

Renovatie Whemelaan te Nunspeet

Opdrachtgever: Gemeente Nunspeet

Omschrijving: renovatie / herinrichting van een woonstraat, waarbij de asfaltverharding is vervangen door bestrating. Tevens is de vervuilde funderingslaag vervangen door een waterpasserende fundering, waardoor al het regenwater infiltreert in de bodem.

Omvang: € 125.000,00

Periode uitvoering: 2016-2017

Raambestek onderhoud Ede

Opdrachtgever: Gemeente Ede

Omschrijving: het uitvoeren van onderhoud aan asfalt- en elementenverhardingen en riolering, en het initieren, begeleiden en uitvoeren van burgerparticipatieprojecten

Omvang: € 2.100,000,00

Periode uitvoering: 2014-2017

Realisatie schoolplein de Koningslinde te Nijkerk

Opdrachtgever: Gemeente Nijkerk

Omschrijving: inrichten van het schoolplein met exclusieve bestrating, speeltoestellen en groenvoorzieningen

Omvang: € 350.000,00

Periode uitvoering: 2015

Bouw- en woonrijp maken Park Zuidwest Steenwijk

Opdrachtgever: Gemeente Steenwijkerland

Omschrijving: Het bouw- en woonrijp maken van het park Zuidwest en het inrichten van het schoolplein van Brede school de Zuidwester

Omvang: € 550.000,00

Periode uitvoering: 2014

Aanleg infiltratieriolering en parkeerterrein AH-Jumbo te Vaassen 

Opdrachtgever: Gemeente Epe

Omschrijving: Aanleg infiltratieriolering beton 800mm en herinrichting van het parkeerterrein

Omvang: € 455.000,00

Periode uitvoering: 2014

Civieltechnisch onderhoud van 40 defensieterreinen in noord Nederland

Opdrachtgever: Ministerie van Defensie

Omschrijving: Civieltechnisch onderhoud aan asfalt, beton, wegmarkering, bestrating, riolering, hekwerk op defensieterreinen in Noord Nederland 

Periode uitvoering: 2012-2014

Herinrichting Doornspijk

Opdrachtgever: Gemeente Elburg

Omschrijving: complete herinrichting en rioolreconstructie van Doornspijk Noord 

Omvang: ca. € 1.100.000,00

Periode uitvoering: 2013

Aanleg 600 bushaltes in Overijssel en Gelderland

Opdrachtgever: Provincie Overijssel en Provincie Gelderland

Omschrijving: Reconstrueren bushaltes aan provinciale wegen en toegankelijk verbeteren voor minder validen

Omvang: Prov. Overijssel: 200 bushaltes € 2.000.000,00

Omvang: Prov. Gelderland: 400 bushaltes € 3.500.000,00

rondje
rondje
rondje
rondje

©Visscher Oldebroek 2019 All Rights Reserved