header
header1.jpgVIS_header-2.jpgVIS_header-3.jpgVIS_header-4.jpg
Slagvaardig in
infra oplossingen
Slagvaardig in
infra oplossingen
Slagvaardig in
infra oplossingen
Slagvaardig in
infra oplossingen

Duurzaamheid

 

Duurzaamheid zien wij gelijk aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. De duurzaamheid van onze onderneming is voornamelijk gericht op het zekerstellen van de continuïteit van ons bedrijf. Dit doen we door samen te werken met partners waarin wij een langdurige relatie zien. Daarnaast zijn wij begonnen met een MVO nulmeting van de organisatie. Dit geeft weer waar onze verbeterpunten liggen op het gebied van verduurzaming. Als eerste hebben wij stappen gezet in het MVO onderwerp energie en uitstoot van CO2.

ENERGIEMANAGEMENT EN CO2:

Onze organisatie Visscher Oldebroek (Visscher) wil een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de samenleving. Dit door proactief het energieverbruik van de eigen organisatie te verminderen. Dit doen wij door goed inzicht te hebben in het energieverbruik van onze organisatie. Zo zeggen wij meten is weten. Deze inzicht creëert bewustwording en geeft weer waar wij het beste en snelste kunnen verbeteren en daarmee het energieverbruik kunnen verminderen.  Dit zijn kostenbesparingen, maar levert ook een vermindering van de CO2 uitstoot op. Wij hebben besloten om met hulp van de CO2 Prestatieladder structureel de CO2-uitstoot te gaan verminderen.

Graag houden wij u op de hoogte van onze CO2 uitstoot door onze inventaris:

3.A.1 Emissie-inventaris scope 1 en 2 - 2013
3.A.1 Emissie-inventaris scope 1 en 2 - 2014

3.A.1 Emissie-inventaris scope 1 en 2 - 2015

3.C.1 Voortgangrapportage CO2 -2014-H1 

3.C.1 Voortgangsrapportage CO2 2014

3.C.1 Voortgangsrapportage CO2 2015-H1

3.C.1 Voortgangsrapportage CO2 2015

en 3.C.1 Voortgangsrapportage CO2 2016-H1


Onze organisatie stelt de volgende doelstellingen voor het energieverbruik:
- Wij willen voor 2017 5% aan brandstofverbruik voor zakelijk verkeer en

   goederenvervoer reduceren gerelateerd aan de verreden kilometers.
- Wij willen voor 2017 5% aan brandstofverbruik voor mobiele werktuigen

   (Traxx diesel) reduceren gerelateerd aan de draaiuren.
- Wij willen voor 2017 2% aan gasverbruik reduceren gerelateerd aan het

  aantal graaddagen.

- Wij willen voor 2017 10% aan elektraverbruik reduceren gerelateerd aan het

   aantal FTE op kantoor; en
- Wij willen onderzoeken of zonnepanelen op ons bedrijfspand een goede optie is

   voor duurzame energie.

 

Deze doelen staan, met de bijbehorende maatregelen en actieplan, in ons energie management actieplan. Zie daarvoor de onderstaande link:
3.B.2 Energie management Actieplan

3.B.2 Energie management actieplan Visscher 12-12-2016

 

Naast het inzicht krijgen in onze CO2-uitstoot en het maken en uitvoeren van acties om dit te verminderen, doen wij actief mee aan een initiatief om samen met andere partijen de CO2-uitstoot te verminderen, dit door kennis en ervaring te delen. Zie voor meer informatie:
3.D.1. sector- en keteninitiatieven

SKAO website: Deelname aan sector-/keteninitiatief 

en als er op de afbeelding geklikt wordt komt de pdf te voorschijn van het certificaat.CO2-bewuist Certificaat Niveau 3 te voorschijn van het certificaat.Certificaat prestatieladder

 

Heeft u vragen over ons energiemanagement of suggesties om met ons verder meer CO2-uitstoot reductie te realiseren, dan kunt u contact opnemen met info@visscheroldebroek.nl of bel (0525) 632208. 

rondje
rondje
rondje
rondje

©Visscher Oldebroek 2019 All Rights Reserved