header
header1.jpgVIS_header-2.jpgVIS_header-3.jpgVIS_header-4.jpg
Slagvaardig in
infra oplossingen
Slagvaardig in
infra oplossingen
Slagvaardig in
infra oplossingen
Slagvaardig in
infra oplossingen

Activiteiten

ONTWERP-ADVIES:

Visscher kan in de initiatief en ontwerpfase van civieltechnische projecten een meerwaarde zijn door te adviseren over het ontwerp, de realisatie en het beheer en onderhoud. Door onze technische kennis en ervaring zijn wij in staat om innovatieve oplossingen te creeren op het gebied van: infra en rioleringswerken, waterbeheer en groenvoorzieningen. Ook met de huidige verschillende contractvormen zoals prestatiecontracten, meerjarige onderhoudscontracten, RAW, EMVI of UAV-GC weten wij de kansen te signaleren en te benutten en streven we naar een volledig tevreden klant. 

REALISATIE-UITVOERING:

Door 40 jaar ervaring bij infrastructurele projecten zijn wij een deskundig en betrouwbare partner voor zowel riolering (vrij verval, infiltratie en persriolering), wegenbouw (asfalt, bestrating, natuursteen en beton- verhardingen) en andere civiele disciplines in de openbare ruimte. De laatste jaren hebben wij ons gespecialiseerd in: innovatieve oplossingen bij wateroverlast (infiltratieriool en waterpasserende bestrating), rioolreconstructies, bouw- en woonrijp projecten, natuursteen in historische binnensteden en het toegankelijk maken van het openbaar vervoer voor minder validen. Door te anticiperen op ontwikkelingen in de markt blijft Visscher zich onderscheiden.

rondje
rondje
rondje
rondje

©Visscher Oldebroek 2019 All Rights Reserved